Рентгенівські методи дослідження на кафедрі фізики металів КНУ імені Тараса Шевченка

У 1932 р. у Київському університеті на базі лабораторії рентгенометалофізики професором Герцрікеном С.Д. була створена кафедра фізики металів. З того часу рентгенівські методи традиційно були однією з важливих сторін як учбового процесу так і наукових досліджень кафедри...докладніше.

На даний час для студентів спеціалізації “фізика металів” читають ряд спецкурсів, які безпосередньо повязані із застосуванням рентгендифрактометричних методів досліджень. Це “Кристалографія” (доцент Семенько М.П.), “Рентгеноструктурне дослідження монокристалів” (асистент Кудін В.Г.), “Дифракційні методи досліджень твердого тіла” (доцент Захаренко М.І.)...докладніше

У 1970 р. з ініціативі завідуючого кафедрой фізики металів проф. Кузьменко П.П. під керівництвом доцента, к.х.н. Марків В.Я. започаткована робота з дослідження фазових рівноваг в системах двох перехідних металів (в тому числі РЗМ) з галієм та визначення кристалічної структури нових, синтезованих вперше, сполук цих систем. Для проведення цієї роботи доцентом Марків В.Я. та ст.н.співр. Білявиною була створена необхідна технологічна та інструментальна база, а також за рахунок розробки пакетів прикладних програм удосконалені методики рентгенівського дослідження полікристалічних матеріалів для рішення різноманітних задач фізичного матеріалознавства. 

В цьому напрямку на кафедрі фізики металів в різні часи працювали к.ф.-м.н. Гавриленко І.С., м.н.с. Шевченко І.П., м.н.с. Скрипка О.І., к.ф.-м.н. Спека М.В., асистент Кудін В.Г. Підтримкою обладнання у належному стані на протязі 20 останніх років займається провідний інженер (спеціаліст по електронному обладнанню) Олійник Л.В.

На даному сайті викладено методику синтезу інтерметалічних матеріалів, а також використовувані нами методики рентгенівського дослідження фазового складу продуктів синтезу, кристалічної та реальної структури фазових складових. Усі зазначені методики включають оригінальне програмне забезпечення, яке укомплектоване банком даних кристалографічних характеристик інтерметалічних (неорганічних сполук) та банком даних їх дифракційних образів (еталонних дифрактограм).

Викладена нами інформація може стати у нагоді студентам і аспірантам матеріалознавчих спеціальностей та спеціалістам, які працюють в галузі синтезу нових матеріалів (хімічних сполук, композитів, покриттів, тощо).

Сайт містить також посилання на широко відомі банки діаграм стану подвійних та потрійних систем, банки даних кристалографічних характеристик сполук та банки даних еталонних дифрактограм...докладніше

Phase Diagrams Databases, Crystal structure databases, X-ray Powder Diffraction Databases, Software

КиЇв, пр. Академіка Глушкова, 2

Корпус 1 фізичного факультету КНУ,

Лаб. 126

 

Телефон: (044)526-2335

Факс:

Ел.пошта: nbelyavina@bigmir.net

 

.

Наші координати:

Skype Me™!

Написати лист:

 

Написать письмо по электронной почте

 

 

Подзвонити по Skype:

 

 

07.06.2010

06:31

© Н.Белявина, Киев