Наукове стажування

У 2005 р. Бєлявіна М.В. пройшла двомісячне стажування у Мах-Планк-Інституті на факультеті хімічного матеріалознавства (Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe, Chemische Metallkunde) (м. Дрезден). В рамках стажування нею синтезовано монокристали деяких інтерметалідів потрійних систем двох перехідних металів (або РЗМ) з галієм і з використанням монокристального дифрактометра проведено дослідження їх кристалічної структури. За результатами проведених досліджень опубліковано статтю:

M.Speka (Belyavina), Yu.Prots, N.M.Belyavina, V.Ya.Markiv, Yu.Grin Crystal structure of Yttrium Copper Gallide, Y3Cu4Ga7 // Z.Kristallogr. NCS. 2004. 219. N 3. P. 211-212.

М.н.с. Бєлявіна М.В. проводить дугову плавку інтерметалідів та їх дослідження на монокристальному дифрактометрі.

Max-Planck-Institut