Подпись: Подпись: Банк даних кристалічних структур інтерметалічних
та неорганічних сполук
Подпись: Всі програми комплексу, який обслуговує банк даних структурних характеристик інтерметалічних та неорганічних сполук, а також банк даних  дифракційних образів цих сполук являють собою оригінальні розробки. Тексти програм (включаючи графічні модулі) написано на мові програмування  FORTRAN (компілятор PowerStation FORTRAN v. 4.0) для роботи в операційній системі  WINDOWS (версії 95, XP та вище). 
Зауважимо, що файл з кристалографічними характеристиками сполук банку даних на програмному рівні включено до комплексів програм зі структурних розрахунків (докладніше) і з кількісного фазового аналізу (докладніше). Це дає можливість оперативно використовувати зазначену інформацію при проведенні кількісного фазового аналізу, прогнозуванні нових структурних моделей, уточненні кристалічних структур відповідних сполук в зразках досліджених матеріалів та в покриттях, а також для визначення переважної орієнтації (текстури) (докладніше) в плівкових покриттях. 
Банк даних створено на основі проведеного нами аналізу літературних даних (1983-2009 рр.), які розміщено в більше ніж 50 наукових журналах  (докладніше). При наявності декількох робіт, в яких викладено результати визначення кристалічної структури одної і тої ж сполуки, перевагу надавали даним останньої за часом публікації. На даний час банк містить більше ніж 28000 одиниць протестованої інформації про кристалічні структури інтерметалічних та неорганічних сполук і продовжує поповнюватися новими даними. 
В роботі програми банку даних структурних характеристик сполук передбачені такі можливості:
Пошук за двома ключами (елементний склад сполуки, просторова група симетрії) інформації про кристалічну структуру інтерметалічної або неорганічної сполуки і візуалізація (друкування) результату пошуку...докладніше
Розрахунок для відібраної сполуки дифрактограми на будь-якому з найбільш поширених випромінювань (Cu, Fe, Co, Cr, Ni, Mo), яку можна представити у вигляді таблиці або у графічному вигляді...докладніше 
Візуалізації для відібраної сполуки зображень проекцій її кристалічної структури на площини  XY,  XZ, YZ; а також підготовка для цієї структури файлу формату  .cry  з метою подальшої роботи з ним в програмі  Diamond: http://www.crystalimpact.com/diamond/...докладніше
 назад


Подпись: