Основні напрямки наукових досліджень з використанням рентгенівських методів

Основними напрямками роботи в рамках бюджетних тем невеликого колективу співробітників (докладніше) на протязі останніх 30 років є дослідження фазових рівноваг в системах двох перехідних металів (в тому числі РЗМ) з галієм, а також визначення кристалічної структури і частково властивостей нових, синтезованих вперше, сполук цих систем. До найбільш суттєвих результатів слід віднести вивчення характеру взаємодії компонентів та побудову діаграм стану (ізотермічних перерізів) більше ніж 130 нових потрійних систем (докладніше) і визначення кристалічної структури понад 500 інтерметалічних сполук, серед яких біля 60 сполук кристалізуються у нових (власних) структурних типах (докладніше). Найбільш важливі результати цих досліджень включено до «Handbook of Ternary Alloy Phase Diagram» (reference 1, reference 2 on centralva.asminternational.org), до «Pearson’s Handbook Crystallographic Data for Intermetallic Phases» //P Villars; L D Calvert; W B; Edition, PearsonMetals Park, Oh : American Society for Metals, 1985 (reference 1, reference 2 on WorldCat.org), до «The Powder Diffraction File and Related Products», до «ICSD-Inorganic Crystal Structure Database» (reference 1), до «Landolt-Bornstein DataBase» (reference 1, reference 2, reference 3), до баз даних центра «ASM Alloy Phase Diagram» (elements Ga-Zr-Ме reference 1, elements Ga-Ti-Ме reference 2elements Ga-Sc-Ме reference 3), до Energy Citation DataBase (reference 1, reference 2), і до ряду інших баз даних та інформаційних центрів (reference1).

Іншими авторами при подальших дослідженнях було встановлено, що декільком сполукам, синтезованим та/або вивченим нами, притаманні унікальні фізичні властивості, а саме:

1. Anomalous magnetic interaction of the Ruderman-Kittel-Kasuya-Yoshida type, interaction  and crystal-field splitting in Ce—Cu and Yb—Cu based compounds.

2. Dactil YCu intermetallic compound with elastic properties.

3. Unique electrical properties of ScCu4 compound as bulk alloy and thin.

4. Mg-dopped stable icosahedral quasicrystal Cu3.7Ga2.3Sc compound.

5. Material MnNi2Ga with large magnetic-field-induced deformation, material SmCu4Ga8 with large positive magnetoresistance.

6. Existence of an anomalous electrical-resistance maximum near the Curie Point in the (Fe,V)3Ga and (Fe,Ti)3Ga compounds.

7. Unique electronic properties of the Ce(Cu,Ga)2 and LaCuGa compounds.

8. Unique plasticity of the Al3Ti compound.

 

З метою поліпшення якості та достовірності одержуваних результатів,  постійно ведеться робота з удосконалення рентгенівських методик дослідження полікристалічних матеріалів. Основою цієї роботи є розробка пакетів прикладних програм і інформаційних баз даних, які забезпечують вирішення рентгенівськими методами різноманітних задач фізичного матеріалознавства. Результати цієї роботи знайшли своє втілення в створенні у 1990 р. високоефективної автоматизованої системи збирання, обробки та інтерпретації рентгенівських дифракційних спектрів полікристалічних речовин...докладніше.

Нижче наведено перелік потрійних систем, ізотермічні перерізи яких (в повному концентраційному інтервалі або фрагментарно) досліджені на кафедрі фізики металів (зірочкою відмічено системи, досліджені В.Я.Марківим сумісно із співробітниками Львівського державного університету ім. Франка).