Наші викладачі

Захаренко Микола Іванович, 26.09.1954, с.Новобиків Бобровицького району Чернігівської області. Доктор фізико-математичних наук, доцент. Читає спецкурси “Дифракційні методи дослідження твердого тіла” та “Рентгенографія матеріалів”.

Викладачі кафедри фізики металів читають ряд спецкурсів, які висвітлюють рентгенівські методи дослідження кристалічної структури моно– та полікристалічних речовин, реальної структури фазових складових полікристалів.

Кудін Володимир Григорович, асистент, кандидат фіз.-мат. наук. Для студентів спеціалізації “фізика металів” читає спецкурс “Рентгеноструктурний аналіз монокристалів”.

У 1977 р. закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, а у 1980. – аспірантуру за спеціальністю “Фізика твердого тіла” після закінчення якої працює на кафедрі фізики металів.

М.І.Захаренко автор 1 монографії, 1 навчального посібника, 3 методичних посібників та понад 190 публікацій у науковій періодиці. Спеціаліст в області вивчення природи хімічного зв’язку в металах та сплавах, магнітних властивостей інтерметалічних сполук та металевих сплавів, фізики невпорядкованих систем.

Семенько Михайло Петрович, 20.11.1964, с.Безугляки, Сквирського р-ну, Київскої обл, канд. фіз. – мат. наук, доц. Для студенів спеціалізації читає спецкурси Кристалографія” та Структурна кристалографія”.

У 1989 р. закінчив фізичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка,  аспірантуру (1992), докторантуру (2007). У 1993 захистив кандидатську дисертацію «Дослідження електрофізичних властивостей плазмових ВТНП покриттів». Зі 1997 р. доцент кафедри фізики металів фізичного факультету.

Автор більше 100 наукових праць в області фізики високотемпературної надпровідності, аморфного та нанокристалічного стану речовини, фізики композиційних матеріалів.