Наукове співробітництво

В різні роки в рамках госпдоговірних тем та грантів ми виконували спільні наукові дослідження зі співробітниками багатьох організацій та установ, результатом яких були наукові публікації та впровадження. Серед таких установ найбільш тривале і плідне співробітництво було із:

 

 

МГУ, Московським державним університетом імені М.В.Ломоносова,  кафедрою загальної хімії хімічного факультету (м. Москва). Дослідження фазових рівноваг у потрійних системах цирконію, ванадію, ніобію та рутенію з перехідними металами...докладніше

ИМЕТ, Інститутом металургії і матеріалознавства імені А.А.Байкова  РАН (м. Москва). Дослідження фазових рівноваг у потрійних системах ванадію, ніобію та скандію з перехідними металами...докладніше

ГИРЕДМЕТ, Державним науково-дослідним і проектним інститутом рідкометалічної промисловості (м. Москва). Дослідження подвійних та потрійних систем галію з метою розробки способів його очистки...докладніше

ИСМ, Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.Бакуля НАНУ (м. Київ). Дослідження реальної на кристалічної структури фазових складових в композитах на основі кубічного нітриду бору або алмазу, отриманих реакційним спіканням в умовах високих тисків та температур...докладніше

КНУ, Кафедрою неорганічної хімії хімічного факультету (м. Київ). Дослідження кристалічної структури багатокомпонентних оксидів РЗМ та лужних металів...докладніше

ИМФ, Інститутом металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАНУ (м. Київ). Дослідження умов утворення фаз Лавеса в подвійних металічних системах, дослідження діаграм стану подвійних систем, а також зносостійких покриттів з евтектичних сплавів заліза, нанесених іонно-плазмовим способом...докладніше

ФХИ, Фізико-хімічним інститутом ім. А.В.Богатського НАНУ (м. Одеса) і ЦКБ Арсенал (м. Київ). Дослідження фазового складу плівко утворюючих матеріалів на основі сульфідів, фторидів, оксидів перехідних металів або РЗМ і нанесених з них оптичних покриттів, призначених для роботи в ІЧ діапазоні спектру, дослідження кристалічної та реальної структури фазових складових ПУМ і покриттів...докладніше

ИЭС, Інститутом електрозварювання ім. Е.О.Патона НАНУ (м. Київ). Дослідження в галузі зварювання алюмінію із міддю та сталлю, дослідження зносостійких жароміцних покриттів на основі оксидів металів...докладніше

КЮЗ, Київським ювелірним заводом (м. Київ). Розробка припоїв на основі золота 583 проби з міддю та галієм, золота 583 проби з сріблом, міддю та галієм. Розробка нових ювелірних сплавів на основі систем  Au—Cu—Ga, Ag—Cu—Ga ...докладніше